αράγοντες αποδόμησης των φυτοφαρμάκων.

Παράγοντες αποδόμησης των φυτοφαρμάκων.


Η αποδόμηση των φυτοφαρμάκων.

Πριν από μερικές μέρες ετέθη σε μια συζήτηση μια ιδιαίτερα πρακτική ερώτηση. Η ερώτηση αυτή ήταν εάν μπορούμε να κόψουμε ένα λαχανικό λίγες μέρες πριν περάσει η επίδραση του φυτοφαρμάκου το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την προστασία του και να το αποθηκεύσουμε σε ένα ψυγείο ενώ παράλληλα να συνεχιστεί μέσα στο ψυγείο η αποδόμηση - καταστροφή του φυτοφαρμάκου όπως θα συνέβαινε εάν το λαχανικό βρισκόταν πάνω στο μητρικό του φυτό. Η ερώτηση έγινε διότι όταν τελείωνε η επίδραση του φυτοφαρμάκου μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορούσε να συμβεί προσβολή από κάποιο έντομο οπότε να χαθεί μεγάλο μέρος της παραγωγής ακριβώς λίγες μέρες πριν την συγκομιδή. Την απάντηση στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να την αναζητήσει κανείς στους παράγοντες που επιδρούν πάνω στο φυτοφάρμακο και προκαλούν την αδρανοποίηση του. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλη μια ερώτηση της οποίας η απάντηση θα δώσει και την απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Η νέα αυτή ερώτηση είναι ποιοι είναι οι παράγοντες αποδόμησης ενός φυτοφαρμάκου ή πιο απλά για ποιό λόγο ένα φυτοφάρμακο διασπάται σε πιο αδρανή προϊόντα με την πάροδο του χρόνου.

Σύντομη έρευνα πάνω στο τελευταίο αυτό ερώτημα έδειξε ότι οι παράγοντες που προκαλούν την διάσπαση των φυτοφαρμάκων ποικίλουν ανάλογα με το φυτοφάρμακο, όπως ποικίλουν και τα προϊόντα αυτής της διάσπασης. Παρόλα αυτά οι παράγοντες αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι η μικροβιακή, η χημική και η φωτοχημική διάσπαση. Η μικροβιακή διάσπασή είναι αυτή που προκαλείται από μικροοργανισμούς όπως οι μύκητες, τα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το φυτοφάρμακο ως τροφή. Το μεγαλύτερο μέρος της μικροβιακής διάσπασης γίνεται μέσα στο έδαφος. Οι εδαφικές συνθήκες όπως η υγρασία, η θερμοκρασία, ο αερισμός, το PH καθώς και η ποσότητα της οργανικής ύλης επηρεάζουν την μικροβιακή διάσπαση του φυτοφαρμάκου διότι επηρεάζουν άμεσα την εδαφική μικροβιακή δραστηριότητα.

Η συχνότητα εφαρμογής του φυτοφαρμάκου επίσης επηρεάζει την μικροβιακή διάσπαση, καθώς επανειλημμένη χρήση του ίδιου φυτοφαρμάκου μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη αρκετά μεγάλων μικροοργανισμών που μπορούν να αποδομήσουν το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Έτσι όσο ο πληθυσμός αυτός αυξάνει τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα με την οποία αποδομείται το φυτοφάρμακο και τελικά η ποσότητα του φυτοφαρμάκου που υπάρχει διαθέσιμη για τον εχθρό μειώνεται. Χημική αποδόμηση ονομάζεται ο τύπος της αποδόμησης που οφείλεται σε παράγοντες που δεν περιλαμβάνουν ζωντανούς οργανισμούς. Η θερμοκρασία, η υγρασία, και το PH σε συνδυασμό με τις χημικές ιδιότητες του φυτοφαρμάκου είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τί χημικές αντιδράσεις θα συμβούν και πόσο γρήγορα θα συμβούν.Η χημική αποδόμηση λαμβάνει μέρος πάνω στα φυτά αλλά και στο έδαφος. Λόγω της έλλειψης του φωτός, της θερμοκρασίας και του οξυγόνου στα κατώτερα, κορεσμένα από νερό, εδαφικά στρώματα προκαλείται μια επιβράδυνση της αποδόμησης σε σύγκριση με τα ανώτερα εδαφικά στρώματα. Η φωτοχημική διάσπαση είναι αυτή που προκαλείται από το φως και ειδικότερα το ηλιακό φως το οποίο σε συγκεκριμένου τύπου αντιδράσεις λειτουργεί ως καταλύτης. Η φωτοχημική διάσπαση καταστρέφει φυτοφάρμακα στο φύλλωμα των φυτών, στο έδαφος ακόμα και στον αέρα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την φωτοχημική αποδόμηση είναι η ένταση του ηλιακού φωτός, η μέθοδος εφαρμογής, ο τόπος εφαρμογής καθώς και οι χημική σύσταση του ίδιου του φυτοφαρμάκου. Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι εφόσον ελάχιστοι από αυτούς του παράγοντες συνεχίζουν να υπάρχουν σε καθεστώς αποθήκευσης η αποδόμηση των φυτοφαρμάκων κατά κανόνα σταματάει. Οπότε ως απάντηση στην αρχική ερώτηση είναι καλύτερο να αφήνουμε το λαχανικό πάνω στο φυτό και να το κόβουμε όταν η επίδρση του φυτοφαρμάκου ει τελειώσει και όχι νωρίτερα. Βεβαίως μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να είναι απόλυτη εφόσον τα φυτοφάρμακα είναι προϊόντα που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους όσον αφορά την χημική τους σύσταση άρα και τις ιδιότητες τους αλλά με τα παραπάνω καλύπτεται το μεγαλύτερο φάσμα των φυτοφαρμάκων.